Poznajte spôsob ako vymáhať svoje peniaze

Vymáhanie pohľadávok

Poznajte spôsob ako vymáhať svoje peniaze

Vymáhanie 100% pohľadávok je možné vďaka objednávke vindikácie špecializovanou firmou, ktorá bude zastupovať veriteľa pri rokovaní s dlžníkom

Vymáhanie pohľadávok

Chcete predať pohľadávky?

Odkúpenie pohľadávok

Chcete predať pohľadávky?

Váš zákazník mešká s platením, a vy potrebujete peniaze dnes? Vo Vašej situácii je najlepším riešením pohľadávku predať.

Odkúpenie pohľadávok

Opýtajte sa na náklady vymáhania pohľadávok.

Formulár ocenenia

Opýtajte sa na náklady vymáhania pohľadávok.

Náklady na vymáhanie pohľadávok sú stanovené individuálne.

Formulár ocenenia

Urobte už dnes prvý krok

Výzva na úhradu

Urobte už dnes prvý krok

Využite bezplatnú výzvu na úhradu

Výzva na úhradu
Pri porovnaní výsledkov úspešnosti v konkurencii iných inkasných spoločností, ktoré pre nás pracujú, dosahuje SAF skutočne výborné výsledky....
Stredoslovenská energetika, a.s.
Oceňujeme tiež schopnosť SAF veľmi pohotovo reagovať na aktuálne potreby našej spoločnosti.  
EMINENS, s.r.o.
.... vyjadrujeme veľkú spokojnosť s podielom úspešne vymožených pohľadávok.
DOKA SLOVAKIA Debniaca technika, s.r.o.
Z hľadiska rôznorodosti našich pohľadávok si vysoko ceníme individuálny prístup SAF INVESTMENT k daným pohľadávkam a odporúčanie najefektívnejšieho...
Proreco, s.r.o.
Vyjadrujeme maximálnu spokojnosť so vzájomnou spoluprácou  
Haskon, spol. s r.o.
Poskytnuté služby hodnotíme veľmi pozitívne, predovšetkým fakt, že spooločnosť SAF INVESTMENT presahuje nami očakávanú úspešnosť  
Home Credit Slovakia, a.s.
Oceňujeme profesionálny prístup pri vymáhaní, ako aj bezproblémovú komunikáciu, či spätnú väzbu  
JAGA GROUP, s.r.o.
Spoločnosť SAF splnila naše očakávania, preto rátame s pokračovaním našej spolupráce aj do budúcna  
NUBIUM
Táto spoločnosť veľmi rýchlo prekonala obvyklú úspešnosť iných veľkých inkasných spoločností, ktoré na Slovensku pôsobia už dlhší čas a spolupracujú...
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Procedures of SAF has brought greater payment discipline of our customers  
Euro Business Solutions, s.r.o.
V konkurencii ďalších inkasných spoločností, ktoré pre nás pracujú dosahuje spoločnosť SAF INVESTMENT dlhodobo najlepšie výsledky.  
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Vaše postupy pri kontaktovaní našich klientov, úspešnosť získavania dlžných súm, presná evidencia, ako aj profesionálny spôsob vyjednávania, splnili...
Consumer Finance Holding, a.s.
Společnost SAF velice flexibilne a rychle začlenila nový model správy pohledávek a tím si získala nejvyšší procento v úspěšnosti vymáhání ze všech...
FERRATUM SLOVAKIA, s.r.o.
Počas celej doby spolupráce sme nezaznamenali ani jednu sťažnosť zo strany našich dlžníkov na spôsoby vymáhania a komunikáciu so SAFom.  
Mestské kultúrne stredisko Modra
.... je vidieť, že SAF je profesionálom v danej problematike.  
GEART, s.r.o.
S percentom vymoženia pohľadávok sme spokojní a plánujeme aj do budúcna využívať služby spoločnosti SAF INVESTMENT  
PEMAX PLUS, spol. s r. o.
SAF splnil všetky naše náročné požiadavky pri výbere vhodného partnera.  
REGENA, s.r.o.
SAF splnil naše požiadavky a ihneď po odovzdaní prípadov začal aktívne pracovať s našim portfóliom, kedy ku dnešnému dňu dosahuje výborné výsledky...
ESA LOGISTIKA, s.r.o.
V konkurencii iných inkasných agentúr, ktoré pre nás v súčasnosti pracujú, SAF dosahuje najlepšie výsledky s najvyššou efektivitou inkasa  
AXA Česká Republika, s.r.o.
S počiatku bol SAF jedným z úspešných uchádzačov o dodávanie tejto služby vymáhania a po krátkom čase sa stal našim jediným dodávateľom, nakoľko v...
Prangl Slovakia, s.r.o.

Rady pre veriteľa

ČO ROBIŤ, KEĎ DLŽNÍCI NEPLATIA?

Vieme, že čoraz viac Vašich zákazníkov neplatí faktúry. Vieme tiež, že svojbytné získavanie peňazí nie je ľahké a čas venovaný tomu môžete využiť k ďalšiemu rozvoju svojho podnikania. 

Rady pre dlžníkov

DOSTALI STE VÝZVU NA ÚHRADU?

Problémy s úhradami účtov a faktúr ovplyvňujú čoraz viac ľudí. To však nič nemení na tom, že každý dlh musí byť splatený, a čoraz častejšie prostredníctvom inkasnej spoločnosti. 

Slovník pojmov

Postup, ktorý má za cieľ úspešne zaplatenie pohľadávky veriteľa, ak dlžník v určenej lehote neplnil svoju povinnosť. Základom pre začatie konanie exekúcie je exekučný titul – právoplatný rozsudok... więcej